УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
Права:
Търговска марка PHOTOSESIA ПРИТЕЖАВА , правата върху сайта  www.photosesia.com , както и снимковия материал в него са собственост на фирма ФОТОМАКС ЕООД с търговска регистрация България, гр. СОФИЯ  УЛ/ ДИМИТЪР АТАНСОВ 22  АП 1 с булстат 206546855

 

Юрисдикция:
Този сайт, неговото съдържание и всички поръчки, направени през него, попадат под юрисдикцията на българските закони. Всяко физическо или юридическо лице, направило поръчка, автоматично се съгласява с тези условия, които са изцяло в съответствие със законовите разпоредби и регулации, касаещи електронната търговия.

Политика за поверителност на личните данни
Ние от ФОТОСЕСИЯ се отнасяме с уважение и отговорност към защитата на личните данни и за да внесем яснота и прозрачност в процеса по събиране, съхранение и обработка на Вашите лични данни, създадохме нашата политика за поверителност, изцяло синхронизирана с новия Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679. 
Кой носи отговорност за личните Ви данни?
ФОТОМАКС е администратор и обработващ лични данни, със седалище и адрес:
гр. София ул Димитър Атанасов 22  ап 1 и ЕИК 206546855
Къде съхраняваме Вашите лични данни? 
Вашите лични данни се съхраняват на високо технологизирани и добре защитени сървърни пространства, физически намиращи се на територията на Европейски съюз. Сървърните простраства се стопанисват и поддържат от Супер Хостинг БГ. Кой има достъп до личните Ви данни? Достъп до Вашите лични данни за маркетингови цели има само администраторът на лични данни, посочен по-горе. За целите на обслужването на Вашите поръчки, ние предоставяме част от личните Ви данни, като напр. данни за контакт, в т.ч. име, ел. поща, адрес, телефон на трети страни – куриерски фирми, чрез които Вие сте посочили как да получите избраните от Вас продукти и услуги.
Какво е правното основание за обработване на личните Ви данни?
В зависимост от вида на целите за които предоставяте Вашите лични данни, напр. обработка на поръчка и/или маркетингови цели, ние винаги ще Ви информираме на какво правно основание е необходимо да предоставите Вашите лични данни. Какви са Вашите права? Право на достъп – Вие имате право да поискате информация за съхранените при нас Ваши лични данни с цел проверяване и сверяване спрямо тези които сте посочили в регистрацията си и/или при финализирането на Вашата поръчка. Можете да се свържете с нас на  bobby_art@abv.bg и ще получите Вашите данни по ел. поща.
Право на преносимост на данни
Вие имате право да получавате Вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, дигитален вид и да изпращате тези данни до други страни, ако това е технически приложимо. Право на коригиране – Вие имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни в случай на промяна, като напр. ел. поща, адрес, телефон или в случай на установена неточност и/или непълност. Ако имате профил при нас, Вие можете сами да коригирате /промените и/или допълните Вашите лични данни.
Право на заличаване/анонимизиране
По всяко време Вие имате право да поискате да заличите Вашите лични данни, т.е. да упражните т.нар. право „да бъдете забравен”, като ни изпратите имейл на bobby_art@abv.bg освен в следните случаи: обработка на текуща в момента Ваша поръчка или запитване; при извършена покупка и свързаното с нея плащане/транзакция съгласно закона за счетоводството; инициирана от Вас рекламация по повод на закупен от нас продукт/услуга в даден предишен момент, съгласно политиката ни за рекламации
Право на възражение срещу директния маркетинг
Имате право да се откажете от обработката на Вашите данни за целите на директния маркетинг посредством следване на инструкциите за отказ, които са неразделна част от всяко маркетингово съобщение до Вас
Как да упражните Вашите права
Посредством контакт с наш служител, отговорен за защита на лични данни на bobby_art@abv.bgили жалба към оправомощен надзорен орган .
Актуализиране на политиката за поверителност
Възможно е нашата политика за поверителност да бъде актуализирана вследствие на законови промени и регулации, като Вие винаги ще можете да намерите в нашия сайт актуализираната политика за поверителност.
Обработка на Вашите лични данни при поръчка:
Ние ще съхраняваме и обработваме Вашите лични данни въз основа на договорно основание, произтичащо от Вашето волеизявление за извършване на услуги със/без създаване на Ваш потребителски профил от нашия сайт за следните цели:
- да управляваме процеса по приемане, обработка и изпълнение на Вашата поръчка
- да изпращаме съобщения/известия към Вас чрез мобилни оператори и/или ел. поща, касаещи текуща и актуална информация за този процес, включително за статуса на доставката /изпращане, срок и време на доставка, възникнали проблеми при доставка
- да бъдете индентифицирани пред трети страни, напр. куриерски фирми
- да управляваме процеса по Вашето плащане/транзакция
- да разглеждаме Вашите заявки за рекламации съгласно нашата политика за рекламации
Ние ще обработваме следните Ваши лични данни:
- данни за контакт, в т.ч. име, презиме и фамилия, ел. поща/имейл, адрес и телефон
- данни присъстващи в история на поръчките
- данни касаещи Вашите плащания Ние ще предоставяме на трети страни единствено тези лични данни, които са необходими и единствено за целта по управляване на процеса по приемане, обработка и изпълнение на Вашата поръчка, в т.ч.
- куриерски фирми с цел извършване на доставката и плащането на поръчаните услуги
- хостинг компания с цел съхранение на Вашите лични данни на сървърни пространства на територията на Европейското икономическо пространство
- банкови и финансови компании, доставчици на платежни услуги, с цел да бъде управляван процеса по Вашето плащане
Важно е да знаете, че посочените трети страни имат независимо и легитимно/законово право и/или задължение да обработват Вашите лични данни.
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни докато сте активен наш клиент. Приемаме че сте престанали да бъдете активен клиент, ако в продължение на 3 /три/ последователни години не сте отворили нито веднъж съобщение от нас на Вашата ел. поща, и/или не сте отправяли запитване по ел. поща, и/или не сте добавяли продукти/услуги през Вашия профил/IP адрес, и/или не сте финализирали поръчка

Ние ще обработваме следните Ваши лични данни:
- данни за контакт, в т.ч. име, презиме и фамилия, ел. поща/имейл, адрес и телефон
- данни присъстващи в история на поръчките
- данни касаещи Вашите плащания Ние ще предоставяме на трети страни единствено тези лични данни, които са необходими и единствено за целта по упрвляване на процеса по приемане, обработка и изпълнение на Вашата поръчка, в т.ч.
- куриерски фирми с цел извършване на доставката и плащането на закупените стоки
- хостинг компания с цел съхранение на Вашите лични данни на сървърни пространства на територията на Европейското икономическо пространство
- банкови, финансови компании, пощенски оператори и др. доставчици на платежни услуги, с цел да бъде управляван процеса по Вашето плащане
Важно е да знаете, че посочените трети страни имат независимо и легитимно/законово право и/или задължение да обработват Вашите лични данни.
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни докато сте активен наш клиент. Приемаме че сте престанали да бъдете активен клиент, ако в продължение на 3 /три/ последователни години не сте отворили нито веднъж съобщение от нас на Вашата ел. поща, и/или не сте отправяли запитване по ел. поща, и/или не сте добавяли продукти в количката през Вашия профил/IP адрес, и/или не сте финализирали поръчка. След посочения период Вашите лични данни ще бъдат анонимезирани/заличени в нашата система.
Обработка на Вашите лични данни при директен маркетинг.
Ние ще съхраняваме Вашите лични данни, за да изпратим към Вас актуална маркетингова информация, въз основа на Вашето съгласие за получаване на такава информация. Това съгласие може да е изразено чрез абониране за наш имейл бюлетин или чрез приемане на нашата Политика за поверителност на личните данни.
Ще използваме Вашите лични данни за да Ви информираме за нашите актуални предложения /промоции, намаления, нови продукти и услуги/ чрез ел. поща, телефонни разговори, sms и/или мобилни приложения за незабавни съобщения /напр. Viber, WhatsApp и други подобни/. За да бъдем изцяло в услуга на Вас, нашите клиенти, ние ще Ви информираме за ново зареждане на продуктите към които сте проявявали интерес, ще Ви отправяме персонализирани предложения основани на Вашите предпочитания, ще Ви напомняме за продукти, които са останали в потребителската Ви количка
Ние ще обработваме следните Ваши лични данни:
- данни за контакт, в т.ч. име, фамилия, ел. поща/имейл, адрес и телефон. 
Ние ще предоставяме на трети страни, напр. технически доставчици /мобилни оператори, хостинг компании, провайдъри, маркетингови агенции/, единствено тези лични данни, които са необходими за предоставяне на описаните по-горе услуги и за разпространение на маркетингова информация 
Право да оттеглите съгласието си: 
Вие имате право да оттеглите съгласието си за получаване на маркетингова информация по всяко време. Това можете да направите по един от следните 2 начина:
- като ни изпратите имейл на нашата ел. поща bobby_art@abv.bg със следното изречение: „Желая, считано от сега, да НЕ получавам никакви маркетингови съобщения от вас, както на електронната ми поща, така и по всички технически канали за комуникация”;
- като следвате инструкциите за отписване от нашия бюлетина, които присъстват във всеки имейл бюлетин, който изпращаме към Вас.

Правила за ползване

При използване на услугата Онлайн поръчка на снимки, Вие се съгласявате да спазвате Правила за ползване на услугата. Когато сте регистриран потребител и поръчвате снимки, сувенири и фото-книги онлайн, ще Ви се наложи да отметнете в поле, своето потвърждение, че сте запознат/а с Правила за ползване на услугата и сте съгласен/а с тях.

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ВАЛИДНИ ЗА ВСИЧКИ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА / РЕГИСТРИРАНИ И НЕРЕГИСТРИРАНИ /

1. Изпълнител

Изпълнител на услугата Онлайн поръчка на снимки е фирма

2. Предназначение на услугата Онлайн поръчка на снимки

ФОТОМАКС ЕООД  предоставя дигитални фотоуслуги - възможност за изпращане и копиране на снимки, изпратени чрез различни електронни устройства - персонални компютри, GSM радиотелефони използвайки интернет сайтa на фирмата. ПРОДАЖБА НА ПАКЕТ ПРЕДПЛАТЕНИ ФОТОСЕСИИ

3. Възможности за ползване на услугата Онлайн поръчка на снимки

Фирма ФОТОМАКС ЕООД  посредством технически съоръжения предоставя възможността на всеки потребител, да използва услугата Онлайн поръчка на снимки 24 часа в денонощието - 7 дни в седмицата. Допускат се кратки моменти, през които тече профилактика или обновяване на информация в сайта, през които той да е недостъпен за ползване. Възможни са също сривове в доставката на интернет, поради прекъсване на телекомуникационните връзки, за което фирма  ФОТОМАКС ЕООД не носи отговорност. Вие се съгласявате, че  не носи отговорност при модифициране или временно прекъсване на услугата Онлайн поръчка на снимки и ако това е довело до загуба на изпратена от Вас информация. Длъжни сте да съхранявате копия от файловете, които изпращате посредством услугата Онлайн поръчка на снимки, на Ваше устройство.

4. Външни връзки

На сайта на Фирма ФОТОМАКС ЕООД  присъстват препратки към отделни сайтове на наши партньори. Влизането на тези сайтове, използвайки връзките към тях е на Ваша отговорност. Фирма ФОТОМАКС ЕООД не е отговорна за съдържанието на въпросните сайтове.

5. Промяна на Правила за ползване на услугата

Запазваме си правото да променяме тези Правила за ползване на услугата. Ако сте регистриран потребител ще получите електронна поща с последните промени. Ако след получаване на електронната поща продължите да ползвате услугата Онлайн поръчка на снимки, ще считаме, че сте съгласен/а с последните промени на Правилата за ползване на услугата

6. Гаранция и лимитиране на отговорност

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СТЕ НАЯСНО, ЧЕ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ВСЕКИ ДИГИТАЛЕН МАТЕРИАЛ ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ КЪМ ФИРМА ФОТОМАКС ЕООД  КАКТО И СВАЛЯНЕТО ИЛИ КАЧВАНЕТО ОТ И КЪМ СЪРВЪРА НА ФИРМАТА Е ИЗЦЯЛО НА ВАША ОТГОВОРНОСТ И РИСК И САМО ВИЕ ОТГОВОРЕН/А ЗА КАКВИТО И ДА Е ЗАГУБИ ИЛИ ПОВРЕДИ НА ДИГИТАЛНИЯ МАТЕРИАЛ. ДЛЪЖНИ СТЕ ДА ПРИТЕЖАВАТЕ КОПИЕ НА ИЗПРАЩАНИТЕ ДИГИТАЛНИ МАТЕРИАЛИ.

ФИРМА ФОТОМАКС ЕООД СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДОБРОСЪВЕСТНО ДА СЛЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА, НЕЙНОТО СВОЕВРЕМЕННО КОПИРАНЕ И ДОСТАВЯНЕ В СРОК, В ОТЛИЧЕН ТЪРГОВСКИ ВИД ДО ПОСОЧЕНИЯ ЗА ДОСТАВКА ОБЕКТ.

7. Поведение

Съгласни сте да не използвате Онлайн поръчка на снимки за следното:

а. за всякакви незаконни цели

б. да качвате, изпращате като електронна поща или поръчвате снимки със скверно, обидно, верско, порнографско, противозаконно съдържание

в. да качвате, изпращате като електронна поща или поръчвате снимки, които нарушават авторски права или друг вид защитена интелектуална собственост и/или нарушават моралните права на отделната личност

8. Рекламации

Всеки клиент, използвал услугата Онлайн поръчка на снимки, има право на рекламация, относно качеството и срока на изпълнение на своята поръчка в седемдневен срок от получаването и, като може да върне поръчката, без да дължи обезщетение или да откаже да я заплати, преди напускане на обекта, в който я получава. Начало на този срок се счита датата на предавателния документ за доставка до посочения обект за получаване. При възникване на несъгласие с качеството или забавяне на доставката, без за това клиента да е предупреден предварително, моля свържете се с нас своевременно на тел. 0896679766

Правила за ползване на услугата, валидни за регистрираните потребители на сайта

В добавка към горните правила, прилагаме и допълнителни правила, валидни за регистрираните потребители и клиенти

9. Регистрация

За да използвате услугите на сайта и да се регистрирате, Вие трябва да сте на възраст над 18 години. Съгласни сте, че информацията която ни предоставяте по време на регистрацията и след това ще е вярна, акуратна и пълна. Съгласни сте също, че информацията, която сте подали, ще бъде обновявана при настъпване на промени. Това е нужно, в случаите когато използваме подадения електронен адрес за комуникация относно информация за поръчка.

10. Парола

Когато се регистрирате ще бъдете попитан за парола. Като отговорен/а за всички действия, извършвани чрез влизане с тази парола, Вие сте задължен/а да я съхранявате лично. В случай, че забележите неправомерно използване на паролата, моля моментално сигнализирайте на тел. 0896679766

11. Потвърждение на поръчка

Не може да имате никакви претенции относно неизпълнение на поръчка за снимки, ако не сте получили потвърждение, на електронната си поща, че поръчката е приета успешно в системата на ФОТОМАКС ЕООД

12. Цени и доставка

Всички обявени цени са в български лева, с  и са валидни само и единствено при поръчка на ПОРЪЧКИ през сайта на фотомаксеоод  - www.photosesia.com Преди да потвърдите поръчката, виждате стойността й. В нея са включени всички дължими суми - стойност на поръчката и доставката. При съгласие с видяното, натискате бутон потвърждение. Можете да коригирате сумата с премахване или добавяне на файлове за копиране. При потвърждение на поръчката виждате предполагаемият ден от седмицата, в който тя ще е изпълнена и доставена. Срокът за доставка е 4-7 работни дни, считано от датата на изпращане на поръчката. Денят изписан като ден за получаване на готовата поръчка може да бъде променен, в случай на официални празници и неработни дни. В този случай, Фирма  ЕООД не дължи обезщетение за забавяне на доставката.

13. Прекратяване възможността за регистрация и прекъсване на правата на потребителя

Съгласни сте, че ФОТОМАКС ЕООД може по всяко време без предупреждение да :

а. откаже да приеме Вашето кандидатстване да станете потребител на услугата Онлайн поръчка на снимки

б. премести, промени или прекрати всяка страница на сайта на фирмата www.fotobravo.com

в. откаже да приеме изпълнението на поръчка, при условие, че са нарушени изброените по-горе правила

14. Промоция

Промоцията обявена на сайта на ФОТОМАКС  ЕООД - www.PHOTOSESIA.COM.com е валидна само и единствено при поръчка на снимки онлайн на посочения интернет сайт. Обявената промоция няма връзка с останалите начини на поръчка на снимки, които  "ФОТОМАКС" ЕООД предлага онлайн или на място.

Вход